martes 29 de xuño / 20,00h

ENCONTRO

BALTASAR PATIÑO: «Reacciones entre Luz Espacio Sonido»

SALA DE TEATRO ROBERTO VIDAL BOLAÑO

BALTASAR PATIÑO

ILUMINA E DESEÑA ESPAZOS ENTRE OUTROS PARA

CDN Centro Dramático Nacional

CDG Centro Dramático Galego

Teatro de la Abadía

La casa Encendida

CCG Centro Coreográfico Galego

Auditorio de Galicia

Gelabert-Azzopardi Cia. de Dansa

Productora Concha Busto

Mofa e Befa

MATARILE

Producciones Teatrais Excéntricas

Provisional Danza

Compañía Andrés Corchero

10&10 Danza

Cambaleo Teatro

Ballet Galego Rey de Viana

Teatro do Atlantico 

Sarabela Teatro

SELECCIONADO

Para representar a España como iluminador e escenógrafo na PQ Cuadriennale de Praga 07

FINALISTA

MAX 2009 de Teatro pola iluminación de “si pero no lo soy” do CDN Centro Dramático Nacional

MAX 2015 polo espazo escénico de Teatro Bobas y Gallegas Produc. Teatrais Excéntricas. Coproducción Festival de Almagro

2 CANDIDATURAS

CANDIDATURAS MAX 2019

Mejor Espacio Escénico

Mejor Diseño de Iluminación, por Circo de Pulgas de Matarile

PREMIOS RECIBIDOS

Premios María Casares

Mellor Iluminación                  Acto Seguido                        Matarile

Mellor Iluminación                  Negro é Negro                      Matarile

Mellor Espazo Escénico        Negro é Negro                      Matarile

Mellor Iluminación                  Teatro para Camaleóns        Matarile

Mellor Espazo Escénico        Zeppelin Nº7                         Matarile

Mellor Iluminación                  Simbad                                 CDG Centro Dramático Galego

Mellor Iluminación                  O ano do cometa                  CDG Centro Dramático Galego

Mellor Espazo Escénico        O ano do cometa                  CDG Centro Dramático Galego

Mellor Iluminación                  Historia Natural                     Matarile

Mellor Espazo Escénico        Noite de reis                         CDG Centro Dramático Galego

Mellor Iluminación                  Tokio 3                                  Copiadora Teatro

Premios Compostela de Teatro

Mellor Iluminación                  Café Acústico                        Matarile

Anuncio publicitario