Sábado 9 de xullo / 21:00h

SALA DE TEATRO ROBERTO VIDAL BOLAÑO

/duración 35m/

Bárbara Domínguez

AGAMENÓN. VOLVÍN DO SUPERMERCADO E DEILLE UNHA MALLEIRA A MEU FILLO (WORK IN PROGRESS)

Bárbara Domínguez é alumna da escola de teatro da USC, e presentará o traballo realizado durante o curso de dirección escénica, Ferramentas para a construción dunha estrutura teatral.

O texto de traballo é de Rodrigo García, autor que xa nos visitou na pasada edición de USCénica.

A duración estimada do traballo é de 35 minutos.

Anuncio publicitario